Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Ροβέρτος-Ε. Κινγκ (Μάιος 2005)

Πριν 30 περίπου χρόνια και κατά την εκπαιδευτική μου άδεια από το πανεπιστήμιο μου στις ΗΠΑ σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, είχα προσκληθεί να παρουσιάσω μια σειρά μαθημάτων στη "Θεωρία Κυκλωμάτων", στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε μια ομάδα φοιτητών που με μεγάλη ικανοποίηση έβλεπα μέρα με την ημέρα να παίρνουν φωτιά, να κρέμονται από κάθε λέξη και να μη θέλουν να τελειώσει το μάθημα. Είναι κάτι τέτοιες περιπτώσεις που ο διδάσκον ενθουσιάζεται και βρίσκει ικανοποίηση από το συχνά άχαρο έργο του. Σε συζητήσεις με συναδέλφους θυμάμαι να λέμε ότι μια μέρα μερικοί από τους φοιτητές αυτούς θα διαπρέψουν και θα ξανακουστεί το όνομα τους. Ένας από τους φοιτητές της ομάδας λεγόταν Θανάσης Γκιόκας.
Ο Θανάσης Γκιόκας, εκπαιδευτικός στην τεχνική εκπαίδευση με πολυετή πείρα πια, αφοσιώθηκε στην συλλογή δεδομένων και προδιαγραφών των υλικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, δημοσιεύοντας τον Α' Τόμο του βιβλίου του με τίτλο «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και Υλικών» το 1997 από τις Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Πιο πρόσφατα εξέδωσε τον Β' Τόμο (Εκδόσεις Σταμούλη, 2004) που ήρθε να ολοκληρώσει τη μελέτη του για τα υλικά των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία.
Τα τρία πρώτα κεφάλαια του Β' Τόμου περιγράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια τους φερρίτες και τα χαρακτηριστικά τους, τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά καθώς και τους πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τα υλικά των μετασχηματιστών και το σχεδιασμό των. Στα κεφάλαια αυτά παρουσιάζεται η θεωρία, οι κώδικες και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών για κάθε είδος υλικού, πληροφορίες που δύσκολα βρίσκονται ακόμη και σε ξενόγλωσσα βιβλία.
Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο που αποτελείται από 150 σελίδες παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά πλήθους αισθητήρων και είναι το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο του βιβλίου. Δεν υπάρχει παρόμοια συλλογή σε κανένα τεχνικό βιβλίο στη χώρα μας. Επίσης αναφέρονται μερικά για ενεργοποιητές που πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω στον Γ' Τόμο. Το τελευταίο κεφάλαιο θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει τον πυρήνα ανεξάρτητου βιβλίου με αντικείμενο τους Αισθητήρες και τους Ενεργοποιητές, θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στο χώρο του Βιομηχανικού Αυτοματισμού.
Το εγχειρίδιο είναι χρήσιμο τόσο για φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) όσο και της τεχνικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) καθώς και σε εργαζόμενους στην παραγωγή. Θα πρέπει να συγχαρώ τον συγγραφέα για τη σημαντική του συνεισφορά και το επίπονο έργο της εξόρυξης δεδομένων και προδιαγραφών που έχει κάνει συστηματικά για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην Ελληνική Τεχνική βιβλιογραφία.

Ροβέρτος-Ε. Κινγκ (Link )
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
Μάιος 2005

"Τεχνική Εκλογή" (Τεύχος 453, Οκτώβριος 2004)

Το «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και Υλικών», αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια, στον τομέα των εξειδικευμένων εκδόσεων και συγκεκριμένα, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, που φιλοδοξεί να φωτίσει θέματα, τα οποία μέχρι στιγμής θεωρείται ότι είναι αδιερεύνητα και συγκεχυμένα.
Μετά την παρέλευση επτά χρόνών από την έκδοση του Α' τόμου, παρουσιάστηκε πρόσφατα ο Β' τόμος του βιβλίου «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και Υλικών» του συγγραφέα Θανάση Γκιόκα, από τις εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναφέρεται στον τομέα των παθητικών εξαρτημάτων, όπως χαρακτηρίζονται στην επιστήμη της Ηλεκτρονικής. Η σημασία των παθητικών εξαρτημάτων είναι πολύ μεγάλη στην Ηλεκτρονική, αφού ο οικονομικός όγκος (τζίρος) τους, υπερβαίνει το 90% του αντίστοιχου όγκου των ενεργών εξαρτημάτων. Ο Α' τόμος του εγχειριδίου, που αποτελείται από 5 κεφάλαια, πραγματεύεται θέματα που αφορούν τα υλικά, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία, δικτυώματα RC-LC, καταστολείς, ΕΜΙ/RFI φίλτρα, κεραμικά και SAW φίλτρα και συντονιστές. Ο Β' τόμος αποτελείται από πέντε κεφάλαια, όπως και ένα παράρτημα, που περιέχει ενδεικτικά στοιχεία από παθητικά εξαρτήματα, τα οποία διατίθενται στην αγορά.
Πιο αναλυτικά, το 6ο κεφάλαιο ασχολείται με τους φερρίτες και τα χαρακτηριστικό τους και πιο συγκεκριμένα, με τις μορφές τους, τα υλικά κατασκευής τους καθώς και με τους ρυθμιστές αυτεπαγωγής και τους ειδικούς φερρίιες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα του κεφαλαίου, που σχετίζεται με τον υπολογισμό της αυτεπαγωγής με κάποιο πυρήνα φερρίτη. Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικό, όπου μπορούμε να διαβάσουμε για τα γενικά χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία και τις χρήσεις τους στα δίμορφα και ομοιόμορφα στοιχεία. Το 8ο κεφάλαιο αφιερώνεται στους πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, παρουσιάζοντας τους τρόπους κοπής, το ισοδύναμο κύκλωμα, τις παραμέτρους, τα χαρακτηριστικά και τους κώδικες λειτουργίας και χρήσης τους. Στο 9ο κεφάλαιο καλύπτονται οι Μετασχηματιστές (Μ/Σ). Εδώ, παρουσιάζονται εκτενώς τα ισοδύναμα κυκλώματα Μονοφασικών Μετασχηματιστών, καθώς και οι τύποι, η λειτουργία, η συνδεσμολογία και οι χρήσεις των Μ/Σ Ρεύματος ή Σειράς, Μ/Σ σύνθετης αντίστασης και Μ/Σ Τάσης. Επίσης, συναντάμε πληροφορίες για τους Αυτο-μετασχηματιστές ειδικών και γενικών εφαρμογών, που συναντάμε αρκετό συχνά σε διάφορα ηλεκτρονικό συστήματα. Αναφορικά με το κεφάλαιο 10, που αφορά τους Αισθητήρες (Sensors), τους Μετατροπείς (Transducers) και τους Ενεργοποιητές (Actuators), εξετάζεται ένας μεγάλος αριθμός (άνω των 60) αυτών των εξαρτημάτων, με πολλά λειτουργικά στοιχεία της δομής και της χρήσης τους. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να μάθει στοιχειά για ένα εκτενέστατο αριθμό εξαρτημάτων, που πολύ δύσκολα μπορεί να συναντήσει αλλού. Όλα τα κείμενα του βιβλίου συνοδεύονται από σχήματα, εικόνες, διαγράμματα και πίνακες, που ενισχύουν τη βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται. Το «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και Υλικών» αποτελεί αναμφισβήτητα μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσης στο συγκεκριμένο τομέα, που απευθύνεται στους σπουδαστές και στους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες της Ηλεκτρονικής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκδοση του βιβλίου αυτού, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς.
Ο συγγραφέας Θανάσης Γ. Γκιόκας είναι μόνιμος εκπαιδευτικός και υπηρετεί στην τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ επίσης είναι εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα ΗΥΣ του Τ.Ε.Ι Πειραιά.

Βλάοης Αμανατίδης (Link )

"Στρατηγική" (Σεπτέμβριος, 2005)

Ο Β' τόμος εμφανίζεται επτά έτη μετά την έκδοση του Α' (Εκδόσεις Παπασωτηρίου) και ολοκληρώνει το έργο του κ. Γκιόκα σχετικά με τα παθητικά εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε σε παθητικούς είτε σε ενεργούς αισθητήρες.
Τα κεφάλαια του Α' τόμου αναφέρονταν σε υλικά, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία, δικτυώματα RC-LC, καταστολείς, φίλτρα ΕΜΙ/RFI, κεραμικά και SAW φίλτρα και συντονιστές. Ο Β' τόμος παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την αμυντική τεχνολογία, περιέχοντας κεφάλαια για φερρίτες, πιεζοηλεκτρικά κεραμικά, πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, μετασχηματιστές, αισθητήρες, μορφοτροπείς και ενεργοποιητές. Ενδεικτικές εφαρμογές για τους φερρίτες είναι τα ραντάρ φασικής διάταξης, ενώ πιεζοηλεκτρικές διατάξεις και μορφοτροπείς χρησιμοποιούνται σε σόναρ. Βεβαίως οι δύο τόμοι δεν απευθύνονται στο γενικό κοινό, αλλά μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την αμυντική τεχνολογία.

"ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" (Ιανουάριος. 2005)

Η έκδοση αυτού του τόμου αποτελεί μια αναγκαιότητα εξαιτίας της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η οποία έχει διεισδύσει όχι μόνο στην καθημερινή μας ζωή αλλά και στην κατασκευή και λειτουργία των σύγχρονων οπλικών συστημάτων.
Το βιβλίο αναλύει θέματα εξειδικευμένα και μέχρι τώρα αδιερεύνητα και συγκεχυμένα. Πρόκειται για μία κοπιαστική εργασία η οποία έχει να παρουσιάσει συνολικά πολλά και σύγχρονα αντικείμενα όπως αισθητήρες (Sensors), μετατροπείς (Transducers) και ενεργοποιήτες (Actuators). Είναι ένα ξεχωριστώ βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένο κοινό.

Ιωάννης Β. Δούκας

"ΤΕΧΝΙΚΑ" (Νοέμβριος. 2009)

Από τις εκδόσεις "ΣΤΑΜΟΥΛΗ", με πρόλογο του Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δ. Φραντζεσκάκη, κυκλοφόρησε ο Β' τόμος του βιβλίου "Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και υλικών". Το βιβλίο καλύπτει τις ενότητες: Φερρίτες, πιεζοηλεκτρικά κεραμικά, πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι, μετασχηματιστές, αισθητήρες, μετατροπείς, ενεργοποιητές.
Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές και τους επαγγελματίες ή Ερασιτέχνες Ηλεκτρονικούς.
Την παρουσίαση της ύλης του βιβλίου χαρακτηρίζουν σαφήνεια και πληρότητα που αντανακλούν την πολύχρονη εμπειρία και το υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο του Συγγραφέα. Η έκδοση είναι καλαίσθητη και τα κείμενα συνοδεύονται με πλήθος διαγράμματα, σχήματα, πίνακες και μαθηματική τεκμηρίωση.