Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Γενικά ο πιεζοηλεκτρισμός παρουσιάζεται στα υλικά τα οποία, όταν κτυπηθούν έντονα, εμφανίζουν ηλεκτρική πολικότητα. Σ' έναν κρύσταλλο, για παράδειγμα αν προκληθεί κρούση, τότε στιγμιαία παρουσιάζει ηλεκτρισμό ανάλογα με την ένταση της κρούσης αυτό καλείται άμεσο ή ορθό πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Αντίθετα, αν ο κρύσταλλος τεθεί σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο, τότε αλλάζει ελαφρώς τη μορφή του αυτό καλείται αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Πιεζοηλεκτρισμός παρουσιάζεται επίσης και στους σιδηροηλεκτρικούς κρυστάλλους όπως ο τουρμαλίνης και τα άλατα Rochelle. Πιεζοηλεκτρικά υλικά είναι και τα κεραμικά ΡΧΕ (PHILIPS), ΡΙΕΖΟΤΙΤΕ (MURATA) κ.λπ. Αυτά είναι πολυκρυσταλλικά σιδηρο-ηλεκτρικά υλικά με κρυσταλλική δομή perovskite (χωροκεντρωμένη κυβική δομή). Το Α βρίσκεται στις κορυφές του κύβου, το Β στο κέντρο του και το Χ στα κέντρα των εδρών του κύβου. Τα υλικά perovskite έχουν το γενικό τύπο ΑΒΧ3, όπου Α,Β θετικά ιόντα και Χ=F-1, Ο-2. Έτσι, έχουμε υλικά όπως KNiF3, BaTiO3, KNbO3 κ.ά.. Πατα κεραμικά όπου Α=Ρb ή Βα, Β=Ζr ή Τi και Χ=0-2, έχουμε τα PbTiO3 και PbZrO3 πιεζοηλεκτρικά υλικά της γνωστής κατηγορίας ΡΖΤ (PHILIPS). Αυτά τα υλικά έχουν τις εξής ιδιότητες:
  • υψηλή απόδοση ηλεκτρομηχανικής μετατροπής
  • μεγάλη δυνατότητα μηχανοποίησης
  • υψηλή σταθερότητα
  • δυνατότητα επίτευξης ευρείας περιοχής χαρακτηριστικών με διαφορετική σύνθεση κεραμικών υλικών και
  • είναι κατάλληλα για μαζική παραγωγή και άρα οικονομικά
Σε ένα σιδηροηλεκτρικό κρύσταλλο, κάθε κύτταρο του κρυσταλλικού πλέγματος πολώνεται αυθόρμητα κατά μήκος μιας διεύθυνσης από τις επιτρεπτές.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader