Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Εισαγωγή στην Φυσική Στερεας Κατάστασης, Richard H. Bube, ΕΣΠΙ-Αθήνα 1995
 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, Ροβέρτος – Ε. Κίνγκ, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ 2001
 3. LCC - Ferrites
 4. MURATA - Ferrite core for EMI Suppression
 5. PHILIPS MA01 - Soft Ferrites 1993
 6. SIEMENS - MATSUSHITA COMPONENTS - Ferrites and accessories Data Book 1991/92
 7. TDK - FERRITE CORES-2, DATA Book/1990
 8. TEKELEC - TEMEX - MICROWAVE FERRITE MATERIALS
 9. THOMSON - CSF - SOFT FERRITES, Selection Guide
 10. THE ARRL HANDBOOK 1989
 11. MURATA - Piezoelectric Ceramics (PIEZOTITE)
 12. MURATA - Piezoelectric Sound Components
 13. MURATA - Piezoelectric Sound Components (Manual)
 14. MURATA - Piezoelectric Components (Application Manual for the New Telephone)
 15. PHILIPS MA03 - Piezoelectric Ceramics/Specialty Ferrites 1993
 16. PHILIPS PA07 - Quartz Crystals for Special and Industrial Applications 1994
 17. PHILIPS PA10 - Quartz Crystals for Automotive and Standard Applications 1997
 18. PHILIPS PA11 - Quartz Oscilators 1993
 19. THE ARRL HANDBOOK 1989
 20. PHILIPS DC05 – Flyback – Mains Transformers. General Purpose FXC. Assemblies 1994
 21. THE ALARM, SENSOR & SECURITY CIRCUIT COOKBOOK 1994, THOMAS PETRUZZELIS, Εκδόσεις TAB Books, 1994
 22. PHILIPS SC17 - Semiconductor Sensors 1995
 23. SenSym. PRESSURE SENSOR HANDBOOK 1989
 24. Farnell Electronics Components Ltd 1994
 25. Maplin Colour Guide to electronic componets 1995
 26. RS Componets 1994