Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Στατικοί μετασχηματιστές (Μ/Σ) ονομάζονται οι ηλεκτρικές διατάξεις διαμέσου των οποίων επιτυγχάνεται αλλαγή των χαρακτηριστικών ισχύος. Κύριο γνώρισμα τους είναι η διατήρηση της συχνότητας της τάσης του πρωτεύοντος στο δευτερεύον. Αυτό σ' αντίθεση με τους περιστρεφόμενους Μ/Σ, διαμέσου των οποίων μπορεί ν' αλλάξει η συχνότητα της τάσης πρωτεύοντος στο δευτερεύον. Οι στατικοί Μ/Σ στηρίζονται στην αρχή λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής δύο ή περισσότερων ακίνητων δικτύων. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε μόνο αυτούς τους Μ/Σ.
Στην απλούστερη μορφή του, ένας Μ/Σ αποτελείται από δύο ηλεκτρικώς μονωμένα μεταξύ τους πηνία που βρίσκονται σε μαγνητική σύζευξη. Το πηνίο που συνδέεται στην πηγή τροφοδοσίας ονομάζεται πρωτεύον, ενώ το πηνίο στο οποίο συνδέεται το φορτίο ονομάζεται δευτερεύον. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η διάταξη ενός μονοφασικού Μ/Σ, όπου U1, Ι1, Ν1 και U2, I2, Ν2 οι τάσεις, ρεύματα και αριθμός σπειρών πηνίων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αντίστοιχα, Φ η εναλλασσόμενη μαγνητική ροή και ΖL η σύνθετη αντίσταση φορτίου. Ο προσανατολισμός των πηνίων είναι καθορισμένος, έτσι ώστε το ρεύμα δευτερεύοντος Ι2 να δημιουργεί αντίθετες αμπεροστροφές ως προς το ρεύμα πρωτεύοντος Ι1. Αυτό σημειοδοτείται στα σύμβολα των Μ/Σ με μια κουκκίδα που δείχνει τη φορά περιέλιξης κάθε τυλίγματος. Έτσι, κατά την κατασκευή του Μ/Σ τα τυλίγματα έχουν την ίδια φορά και ξεκινούν πάντοτε από τον ακροδέκτη που είναι σημειωμένος με κουκκίδα.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader