Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΦΕΡΡΙΤΕΣ (FΕRRITES)

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Στο κεφάλαιο αυτό, αλλά και στο επόμενο, θα ασχοληθούμε με εξαρτήματα κεραμικών υλικών. Ήδη στον Α' τόμο έχουμε γνωρίσει τους κεραμικούς πυκνωτές κατηγορίας III, τους κεραμικούς καταστολείς, τα κεραμικά φίλτρα κ.λπ.
Οι φερρίτες είναι σκούρα γκρι ή μαύρα κεραμικά μονωτικά υλικά, πολύ σκληρά, εύθραυστα και χημικά αδρανή. Χωρίζονται σε μαλακούς (soft ferrites) - με τις περισσότερες εφαρμογές -, σκληρούς (hard ferrites), θερμικούς (thermal ferrites) και ειδικούς (special ferrites). Οι περισσότεροι σύγχρονοι μαλακοί φερρίτες έχουν κυβική πολυκρυσταλλική δομή.
Ο γενικός τύπος των φερριτών είναι MeO•Fe2O3, όπου Μe=μέταλλο-α μπορεί να αντικατασταθεί από ένα ή περισσότερα μονοσθενή, δισθενή ή τρισθενή μέταλλα, όπως Ζn, Cd, Μn, Νi, Co, Cu, Fe, Mg, Li, Υ οι φερρίτες Ζn και Cd σε αντίθεση με τους υπόλοιπους είναι μη σιδηριμαγνητικοί. Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση των μη σιδηριμαγνητικών στο διάλυμα των στερεών σιδηριμαγνητικών φερριτών, μειώνει το σημείο Curie, την ένταση του μαγνιτικού πεδίου και τις απώλειες λόγω υστέρησης, ενώ αυξάνει την αρχική και τη μέγιστη μαγνητική διαπερατότητα.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η μαγνίτιση των περιοχών Weiss, όταν στο υλικό εφαρμοστεί μαγνητική ένταση Η.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader