Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η έκδοση του Β' τόμου, που αποτελεί συνέχεια του Α' («Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και Υλικών», εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αθήνα, 1997)1, προκύπτει από την ανάγκη, που παρουσιάζει η Β' βάθμια2 και η Γ' βάθμια Εκπαίδευση καθώς και η ελληνική αγορά στα θέματα της τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων. Ελπίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια με το Γ’ τόμο. Έχω την πεποίθηση ότι δεν είναι γνωστά στην πλειοψηφία των ενασχολούμενων με την ηλεκτρονική, θέματα όπως:

 • Ειδικοί φερρίτες
 • Δίμορφα και ομοιόμορφα στοιχεία
 • Tρόποι κοπής πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων
 • Mαγνητικοί ενισχυτές
 • Παρουσίαση άνω των 60 αισθητήρων κ.α.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Λέω ενδεικτική, διότι δε δίνεται όλη όση χρησιμοποιήθηκε.
Στη σημερινή εποχή των ραγδαίων κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ο άνθρωπος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κοινωνικοποιημένος και διαμέσου της συνεργασίας του με άλλα άτομα ή φορείς να πραγματοποιεί τους στόχους του. Έτσι, ακολουθώντας αυτή τη λογική της συνεργασίας, παρουσιάζω το πόνημα μου και επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σ' όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για την αρτιότερη έκδοση του.
Συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τους:
 1. Δημήτριο Φραντζεσκάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις παρατηρήσεις του
 2. Κώστα Δημόπουλο (Sales Manager) και Κώστα Κίσσα (Δ/ντή τμήματος κρυστάλλων) της Netcom S.Α. για το πληροφοριακό υλικό που μου διέθεσαν
 3. Κωνσταντίνο Πρίφτη, υποψήφιο διδάκτορα φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη γλωσσική επιμέλεια του Β' τόμου.
 4. Αθανάσιο Σταμούλη, εκδότη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.

Θανάσης Γ. Γκιόκας
Φεβρουάριος 2004


 1. Ο Α' τόμος πραγματεύεται τα: 1° ΥΛΙΚΑ, 2° ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, 3° ΠΥΚΝΩΤΕΣ, 4° ΠΗΝΙΑ και 5° ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ RC-LC, ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ (SUPPRESSORS), ΕΜΙ/RFΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ SAW ΦΙΛΤΡΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (RESONATORS).
 2. Ήδη, μέρος των κεφαλαίων του Α' και Β' τόμου του εγχειριδίου έχει συμπεριληφθεί στην ύλη των μαθημάτων «Τεχνολογία Διατάξεων Ηλεκτρονικής» και «Τεχνολογία Διατάξεων Ηλεκτρονικής και Μελέτη Σχεδίου» (εκδόσεις ΟΕΔΒ, 2000) του Α' και Β' κύκλου των ΤΕΕ αντίστοιχα.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μετά την παρέλευση επτά χρόνων από την έκδοση του Α' τόμου, παρουσιάζεται τώρα ο Β' τόμος του συγγραφέα Θανάση Γκιόκα, που ολοκληρώνει το τμήμα του έργου, το οποίο αναφέρεται στα παθητικά εξαρτήματα (ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σχετικά κατά μία έννοια αφού οι αισθητήρες, λ.χ., είναι ή παθητικοί ή ενεργοί, κατά περίπτωση). Η σημασία των παθητικών στοιχείων είναι πολύ μεγάλη στην Ηλεκτρονική, αφού ο οικονομικός όγκος (τζίρος) τους υπερβαίνει το 90% του αντίστοιχου όγκου των ενεργών εξαρτημάτων. Ο τόμος αυτός αποτελείται από πέντε κεφάλαια (6°-10°), όπως και από ένα παράρτημα, που περιέχει ενδεικτικά στοιχεία από παθητικά εξαρτήματα, τα οποία διατίθενται στην αγορά.
Το 6ο Κεφάλαιο ασχολείται με τους φερρίτες και τα χαρακτηριστικά τους, και πιο συγκεκριμένα με τις μορφές, τα υλικά, τους ρυθμιστές αυτεπαγωγής και τους ειδικούς φερρίτες.
Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πιεζοηλεκτρικά κεραμικά, αναφέρεται δε στα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία, τις χρήσεις τους στα δίμορφα και ομοιόμορφα στοιχεία.
Το 8ο Κεφάλαιο αφιερώνεται στους πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, παρουσιάζοντας τους τρόπους κοπής, το ισοδύναμο κύκλωμα, τις παραμέτρους, τα χαρακτηριστικά και τους κώδικες λειτουργίας και χρήσης τους. Στο 9ο Κεφάλαιο καλύπτονται οι Μετασχηματιστές (Μ/Σ). Έτσι, αναφέρονται τα ισοδύναμα κυκλώματα του μονοφασικού Μ/Σ, ο αυτο-μετασχηματιστής, οι Μ/Σ σειράς, οι Μ/Σ σύνθετης αντίστασης, οι Μ/Σ τάσης και οι Αυτο-Μ/Σ ειδικών και γενικών εφαρμογών, που απαντώνται κυρίως στην Ηλεκτρονική.
Τέλος, στο 10 Κεφάλαιο, που αφορά στους αισθητήρες, τους μετατροπείς και τους ενεργοποιητές, εξετάζεται ένας μεγάλος αριθμός (άνω των 60) αυτών των εξαρτημάτων με πολλά λειτουργικά στοιχεία της δομής και της χρήσης τους. Η παρουσίαση ενός τόσο εκτεταμένου αριθμού εξαρτημάτων καλύπτει ένα κενό, που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία. Τόσο ο τόμος αυτός, όσο και ο προηγούμενος, απευθύνεται στους σπουδαστές και στους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες της Ηλεκτρονικής. Για όλους αυτούς, το έργο μπορεί να αποβεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο/εγχειρίδιο, από το οποίο μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.
Δ.Ι. Φραντζεσκάκης
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής
Πανεπιστημίου Αθηνών