Ελληνικά English

Στη μνήμη των γονιών μου,
Γιώργου και Ελένης


Μέγ' εστί κέρδος, εί διδάσκεσθαι μάθης.
Μεγάλο είναι κέρδος σου, αν μάθεις να μαθαίνεις.
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Tα βιβλία ...

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Συγγραφέας: Θανάσης Γ. Γκιόκας
Εκδότης: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ (Link )
Ημερομηνία έκδοσης: 1997
Αριθμός σελίδων: 360
ISBN: 960-7510-38-0

Η αναγκαιότητα για μια σύγχρονη "τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων", οδήγησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου με την παρακάτω θεματολογία:
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται (αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί) και τα χαρακτηριστικά τους. Το δεύτερο εξετάζει τις αντιστάσεις σε όλες τους τις μορφές (σταθερές, μεταβλητές, διαιρέτες, τυπωμένες, IC’s, SMD, thermistors, varistors, LDR, ειδικές).
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στους πυκνωτές (διηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς, διπλής επίστρωσης, IC’s, SMD, μεταβλητούς) και τις επιμέρους χρήσεις τους.
Στα πηνία αφιερώνεται το τέταρτο κεφάλαιο, σταθερά - μεταβλητά, ΧΣ - ΥΣ, ειδικά και SMD.
Τέλος στο πέμπτο εξετάζονται τα δικτυώματα RC - LC κεραμικής ή μη τεχνολογίας, οι καταστολείς κατηγοριών Χ και Υ, οι κεραμικοί καταστολείς (BC πυκνωτές, ΒCV, ρευμάτων), τα ΕΜΙ/RFΙ, τα κεραμικά και SAW φίλτρα καθώς και οι συντονιστές.
Σε όλα τα κεφάλαια αναλύονται τα χαρακτηριστικά, τα ισοδύναμα κυκλώματα, οι κατηγορίες, τα στοιχεία, οι κώδικες, η τυποποίηση και οι χρήσεις των εξαρτημάτων που εξετάζονται. Στο παράρτημα δε, παρουσιάζονται ενδεικτικά 13 διαφορετικά DATA SHEETS των κυριώτερων σε χρήση εξαρτημάτων. Περισσότερα για το βιβλίο...


Στο δάσκαλο της βασικής μου εκπαίδευσης ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ και στο δάσκαλο ΡΟΒΕΡΤΟ-Ε. ΚΙΝΓΚ, για τη συμβολή του στη διαμόρφωση της τεχνολογικής μου συνείδησης.


Άγε μύθων κλύθι γαρ τοι φρένας αύξει.
Μα έλα, άκου τα λόγια μου γιατί η μάθηση πλαταίνει τη σκέψη.
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ B' ΤΟΜΟΣ Συγγραφέας: Θανάσης Γ. Γκιόκας
Εκδότης: ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ (Link )
Ημερομηνία έκδοσης: 2004
Αριθμός σελίδων: 332
ISBN: 960-351-490-X

Η έκδοση του παρόντος τόμου, ως τμήμα του έργου «Εγχειρίδιο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και υλικών», καθίσταται επιβεβλημένη εξαιτίας, αφενός, της αναγκαιότητας της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας και, αφετέρου, από την επιθυμία του συγγραφέα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς.
Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να φωτίσει θέματα τα οποία μέχρι στιγμής θεωρείται ότι είναι αδιερεύνητα και συγκεχυμένα.
Ο συγγραφέας Θανάσης Γ. Γκιόκας είναι μόνιμος εκπαιδευτικός και υπηρετεί στην τεχνολογική εκπαίδευση, είναι δε και εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Η/Υ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Ασχολείται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από 10ετίας και έχει ήδη συγγράψει και εκδώσει τον Α' Τόμο του ομώνυμου έργου. Επίσης έχει συμμετάσχει κατά το ήμισυ στη συγγραφή των σχολικών ΒιΒλίων «Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής» Α’ τάξης Ι ου κύκλου και «Τεχνολογία διατάξεων ηλεκτρονικής και μελέτη σχεδίου» Α' τάξης 2ου κύκλου των ΤΕΕ. Περισσότερα για το βιβλίο...

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ A' και B' ΤΟΜΟΣ Συγγραφέας: Θανάσης Γ. Γκιόκας
Εκδότης: ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ
Ημερομηνία έκδοσης: 2010
Αριθμός σελίδων: 440
ISBN: 978-960-89768-8-7

Η πρώτη επανέκδοση των δυο τόμων «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» σε ενιαία μορφή, δηλώνει την αντοχή στο χρόνο, αφού ο Α’ τόμος εκδόθηκε το Μάρτιο του 1997 και ο Β’ τόμος τον Ιούλιο του 2004, παρά την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών διατάξεων.
Η αρχή για τη διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος έγινε από το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Πειραιά το 2003 και ακολούθησε το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας το 2008.
Θεωρώ ΣΚΟΠΙΜΟ να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο μέσα από τις κριτικές τρίτων, για τους δυο τόμους που εκδόθηκαν στο παρελθόν. Περισσότερα για το βιβλίο...