Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Αισθητήρας είναι η συσκευή η οποία ανιχνεύει ή μετράει μια φυσική ποσότητα. Μετατροπέας γενικά είναι η συσκευή η οποία μετατρέπει ενέργεια μιας μορφής σε μια άλλη. Σ' αυτό το βιβλίο θα ασχοληθούμε κυρίως με τις συσκευές των οποίων η έξοδος είναι ένα ηλεκτρικό σήμα. Οι μεταβολές αυτού του σήματος είναι συνάρτηση της παραμέτρου εισόδου. Βέβαια, οι διαφορές μεταξύ αισθητήρων και μετατροπέων μερικές φορές είναι πολύ μικρές και αυτό διότι ένας αισθητήρας εκτελεί μια ενέργεια μετατροπής και ένας μετατροπέας πρέπει κατ' ανάγκη να αισθάνεται ένα φυσικό μέγεθος.
Πολλά βασικά στοιχεία μετατροπής χρησιμοποιούνται σε μετατροπείς για διάφορες μετρήσεις. Αυτά περιλαμβάνουν χωρητικα, επαγωγικά, ηλεκτρομαγνητικά, ηλεκτρομηχανικά, φωτοαγώγιμα, φωτοβολταϊκά, πιεζοηλεκτρικά στοιχεία κ.ά. Αρκετοί μετατροπείς χρειάζονται εξωτερική ηλεκτρική διέγερση για τη λειτουργία τους, εκτός από τους αυτοδιεγειρόμενους μεταΐροπείς, όπως οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι, τα φωτοβολταϊκά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία. Η έξοδος των μετατροπέων μπορεί να είναι αναλογική ή ψηφιακή.
Οι μετατροπείς μπορούν να θεωρηθούν ως τετράπολα, χωρίς να είναι αναγκαία ηλεκτρικό το ένα ζεύγος των ακροδεκτών. Συμμετρικοί μετατροπείς είναι αυτοί των οποίων η αντιστροφή εισόδου-εξόδου δεν επιφέρει αλλαγή στις ηλεκτρικές ιδιότητες του τετραπόλου διαφορετικά είναι ασύμμετροι μετατροπείς. Αν ένας μετατροπέας εργάζεται κατά μια διεύθυνση, τότε αυτός είναι μονόπλευρος (unilateral), διαφορετικά είναι αμφίπλευρος (bilateral). Εφόσον οι απώλειες ενέργειας σ' ένα αμφίπλευρο μετατροπέα είναι ίδιες και στις δύο διευθύνσεις, τότε αυτός καλείται αναστρεφόμενος (reversible) μετατροπέας. Τέλος, ένας ενεργός (active) μετατροπέας αντλεί ενέργεια από μια πηγή ανεξάρτητη από την ενέργεια του σήματος εισόδου, διαφορετικά είναι παθητικός (passive).
Αισθητήρες είναι τα: πιεσόμετρα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, επιταχυνσιόμετρα, ταχύμετρα και οι αισθητήρες καπνού, φωτιάς, μαγνητικού πεδίου, ηλεκτρικού δυναμικού, μηχανικού εποοκ, ραδιενέργειας κ.λπ. Μετατροπείς ηλεκτρακουστικοί είναι τα: μικρόφωνα, μεγάφωνα, buzzers, καθαριστές με υπέρηχους, γραμμόφωνα κ.ά. Ηλεκτρικοί είναι οι μετατροπείς τάσης, έντασης, Hall.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader