Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιο 1 - ΥΛΙΚΑ
 1.1Γενικά Ι 1
 1.2Στερεά 1
 1.3Υγρά 2
 1.4Αέρια 2
 1.5Γενικά II 2
 1.5.1Αγωγοί 3
 1.5.2Μονωτές 5
 1.5.3Ημιαγωγοί 6
 1.6Χαρακτηριστικά αγωγών 7
Κεφάλαιο 2 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 2.1Γενικά 9
 2.2Μέγιστη καταναλισκώμενη ισχύς και ανοχή 10
 2.3Εξάρτηση της αντίστασης από τη συχνότητα 13
 2.4Εξάρτηση της αντίστασης από την τάση 15
 2.5Τυποποίηση και ανοχές αντιστάσεων 15
 2.6Χαρακτηριστικά των αντιστάσεων 17
 2.7Κώδικες αντιστάσεων 20
 2.8Κατηγορίες αντιστάσεων 23
 2.8.1Σταθερές αντιστάσεις 23
 2.8.1.1Αντιστάσεις μεγάλης ισχύος 23
 2.8.1.2Συνήθεις αντιστάσεις 25
 2.8.1.3Τυπωμένες αντιστάσεις 34
 2.8.1.4Ολοκληρωμένες αντιστάσεις 36
 2.8.1.5Αντιστάσεις S.Μ.D 40
 2.8.2Μεταβλητές αντιστάσεις 42
 2.8.2.1Χαρακτηριστικά των ποτενσιόμετρων 43
 2.8.2.2Κατηγορίες ποτενσιόμετρων 45
 2.8.2.3Στοιχεία ποτενσιόμετρων 47
 2.8.2.4Κώδικες ποτενσιόμετρων 54
 2.8.2.5Άλλοι τύποι ποτενσιόμετρων 54
 2.8.2.6Ποτενσιόμετρα S.Μ.D 57
 2.8.3Ρυθμιζόμενες αντιστάσεις 58
 2.8.3.1Θερμίστορς 58
 2.8.3.2Varistors 70
 2.8.3.3Φωτοαντιστάσεις 79
 2.8.4Ειδικές αντιστάσεις 81
 2.8.4.1Raysistors 81
 2.8.4.2Memistors 81
 2.8.4.3Τempsistors 81
Κεφάλαιο 3 - Πυκνωτές
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 3.1Γενικά 83
 3.2Διηλεκτρικά 83
 3.2.1Είδη πόλωσης των διηλεκτρικών 83
 3.2.2Ηλεκτρικές ιδιότητες των διηλεκτρικών 85
 3.2.2.1Αγωγιμότητα 85
 3.2.2.2Απώλειες των διηλεκτρικών 86
 3.2.2.3Διάτρηση των διηλεκτρικών 88
 3.2.2.4Άλλες ιδιότητες των διηλεκτρικών 88
 3.3Πυκνωτές 91
 3.3.1Χωρητικότητα, ενέργεια και αντίδραση πυκνωτών 91
 3.3.2Φόρτιση και εκφόρτιση των πυκνωτών. Σταθερά χρόνου 92
 3.4Κατηγορίες πυκνωτών 94
 3.5Ισοδύναμα κυκλώματα πυκνωτών 94
 3.5.1Ισοδύναμο κύκλωμα διηλεκτρικών πυκνωτών 94
 3.5.2Ισοδύναμα κυκλώματα ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 96
 3.5.3Ισοδύναμο κύκλωμα υπερπυκνωτών (αποθήκευσης ενέργειας) 98
 3.6Χαρακτηριστικά πυκνωτών 99
 3.6.1Χαρακτηριστικά διηλεκτρικών πυκνωτών 99
 3.6.2Χαρακτηριστικά ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 103
 3.7Σταθεροί διηλεκτρικοί πυκνωτές 105
 3.7.1Πλαστικού film 105
 3.7.2Χάρτου και επιμεταλλωμένου χάρτου 112
 3.7.3Πυκνωτές γυαλιού 113
 3.7.4Πυκνωτές μίκας 113
 3.7.5Πυκνωτές λαδιού 114
 3.7.6Κεραμικοί πυκνωτές 115
 3.7.6.1Γενικά 115
 3.7.6.2Ισοδύναμο κύκλωμα 117
 3.7.6.3Κατηγορίες κεραμικών πυκνωτών 118
 3.7.6.4Στοιχεία κεραμικών πυκνωτών 119
 3.7.6.5Χρήσεις των κεραμικών πυκνωτών 126
 3.7.6.6Κώδικες κεραμικών πυκνωτών 129
 3.8Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 139
 3.8.1Είδη ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 141
 3.8.2Χρήσεις ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 143
 3.8.3Στοιχεία ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 145
 3.8.4Κώδικες ηλεκτρολυτικών πυκνωτών 148
 3.9Υπερπυκνωτές ή αποθήκευσης ενέργειας ή διπλής επίστρωσης 151
 3.10Ολοκληρωμένοι πυκωντές (IC’s) 152
 3.11Πυκνωτές S.Μ.D 153
 3.11.1S.Μ.D πλαστικού διηλεκτρικού και υπερπυκνωτές 154
 3.11.2Κεραμικοί S.Μ.D 154
 3.11.3Ηλεκτρολυτικοί S.Μ.D 157
 3.11.4Κώδικες πυκνωντών S.Μ.D 158
 3.12Μεταβλητοί πυκνωτές 159
 3.12.1Στοιχεία μεταβλητών πυκνωτών 165
 3.12.2Μεταβλητοί S.Μ.D 171
 3.12.3Κώδικες μεταβλητών πυκνωτών 172
 3.12.4Χρήσεις των μεταβλητών πυκνωτών 174
Κεφάλαιο 4 - ΠΗΝΙΑ
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 4.1Γενικά 175
 4.2Απώλειες πηνίων με πυρήνα 179
 4.3Συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίων 180
 4.4Ισοδύναμο κύκλωμα πηνίου και χαρακτηριστικά 185
 4.5Συνδεσμολογίες και συμπεριφορά των πηνίων στο DC. και ΑC. 192
 4.6Πηνία με πυρήνα ή διάκενο 195
 4.7Μεταβλητά πηνία ή βαριόμετρα 196
 4.8Κατηγορίες πηνίων 197
 4.9Στοιχεία πηνίων 198
 4.9.1Χαμηλών συχνοτήτων 198
 4.9.2Υψηλών συχνοτήτων 201
 4.9.3Ειδικά πηνία 205
 4.9.4Πηνία S.Μ.D 216
 4.9.5Μεταβλητά πηνία 217
Κεφάλαιο 5 - ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ RC-LC. ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ (SUPPRESSORS). ΕΜΙ/RFI ΦΙΛΤΡΑ. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ SAW ΦΙΛΤΡΑ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (RESONATORS).
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 5.1Γενικά 219
 5.2Δικτυώματα RC-LC 219
 5.2.1Δικτύωμα CR 219
 5.2.2ΒΙοck CR υψηλής τάσης 220
 5.2.3Υβριδικά RC δικτυώματα 221
 5.2.4Στοιχείο RC 222
 5.2.5.1Δικτυώματα LC 223
 5.2.5.2Μονολιθικά δικτυώματα LC (chip) 224
 5.3Καταστολείς 225
 5.3.1Πυκνωτές κατηγοριών Χ και Υ 225
 5.3.2Κεραμικοί καταστολείς 228
 5.3.2.1ΒC πυκνωτές και BC πυκνωτές με varistor 228
 5.3.2.2Καταστολείς ρευμάτων 232
 5.4EMI/RFI φίλτρα 233
 5.4.1Κατηγορίες ΕΜΙ/ΚΡΙ φίλτρων - Χρήσεις 249
 5.4.2Ισοδύναμα κυκλώματα και περιγραφή των ΕΜΙ/RFΙ φίλτρων 251
 5.4.3Στοιχεία ΕΜΙ/RFΙ φίλτρων 258
 5.5Κεραμικά και SAW φίλτρα 263
 5.5.1.1Κεραμικά φίλτρα 263
 5.5.1.2Στοιχεία και περιγραφή των κεραμικών φίλτρων 263
 5.5.2.1SAW φίλτρα 268
 5.5.2.2Στοιχεία και περιγραφή των SAW φίλτρων 277
 5.6Συντονιστές (Resonators) 280
 5.6.1Στοιχεία, χρήσεις και περιγραφή των συντονιστών 290
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 293
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 355
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 357