Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΥΚΝΩΤΕΣ

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Όταν ένας πυκνωτής τεθεί υπό συνεχή τάση, τότε το διηλεκτρικό που βρίσκεται ανάμεσα στους δυο οπλισμούς του διαρρέται από ρεύμα. Αυτό το ρεύμα είναι:
όπου Ι το ρεύμα μετατόπισης που διαρκεί όσο υπάρχει μεταβολή της τάσης στον πυκνωτή και παύει όταν η τάση μεταξύ των οπλισμών του γίνει ίση με την τάση της πηγής ισχύει δε:
και είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής και ιονικής πόλωσης και του προσανατολισμού των πολικών μορίων στη φορά του ηλεκτρονικού πεδίου Ια είναι το ρεύμα απορρόφησης που οφείλεται στην ανακατανομή των ελεύθερων φορτίων μέχρι την παγίδευση τους π.χ. στο κρυσταλλικό πλέγμα και παύει να υπάρχει όταν ολοκληρωθεί η παγίδευση των φορέων Ιδ είναι το ρεύμα διαρροής ή αγωγιμότητας ανεξάρτητο χρονικά και συνίσταται σε ρεύμα επιφανείας Ιs και ρεύμα μάζας Ιm, ισχύει δηλαδή:
εκφράζει δε τη μετακίνηση των φορέων του ηλεκτρισμού στο εσωτερικό του διηλεκτρικού και προκαλεί τις απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας σ' αυτό. Αυτό το ρεύμα είναι πολύ μικρό, διότι η ειδική αντίσταση των διηλεκτρικών είναι της τάξης των (106-1016) Ω · cm.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader