Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΠHNIA

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Όταν ένας αγωγός ή πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, τότε γύρω από τον αγωγό ή το πηνίο αναπτύσσεται μαγνητικό πεδίο στο μονωτικό χώρο που τα περιβάλει. Αν το ρεύμα μεταβάλλεται, τότε θα μεταβάλλεται και το μαγνητικό πεδίο. Όταν το ρεύμα αυξάνεται, αυξάνει και η μαγνητική ροή, η οποία παράγει μία τάση στον αγωγό ή το πηνίο τέτοιας πολικότητας που να αντιτίθεται στην αύξηση της μαγνητικής ροής. Όταν το ρεύμα μειώνεται, η τάση που αναπτύσσεται στον αγωγό ή το πηνίο είναι τέτοιας πολικότητας που αντιτίθεται στη μείωση της μαγνητικής ροής, δηλαδή έχει ίδια φορά με αυτή της τάσης τροφοδοσίας
Αιτία γι' αυτό το φαινόμενο είναι το ρεύμα του ίδιου του αγωγού ή πηνίου και η διαφορά δυναμικού που εμφανίζεται στα άκρα του ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από αυτεπαγωγή οφείλεται δε στη μεταβολή του ίδιου του μαγνητικού πεδίου του αγωγού ή πηνίου και το φαινόμενο ονομάζεται αυτεπαγωγή. Αυτό το φαινόμενο είναι περισσότερο έντονο όταν το ηλεκτρικό κύκλωμα (πηνίο), αποτελείται από πολλές ομοαξονικές σπείρες. Έτσι το εξάρτημα που αποθηκεύει και αποδίδει ενέργεια με τη μορφή μαγνητικού πεδίου είναι το πηνίο.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader