Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ
"Τεχνική Εκλογή" (Ιούλιος 1997)

Η αναγκαιότητα για μια σύγχρονη "τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων", οδήγησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου με την παρακάτω θεματολογία:
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται (αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί) και τα χαρακτηριστικά τους.
Το δεύτερο εξετάζει τις αντιστάσεις σε όλες τους τις μορφές (σταθερές, μεταβλητές, διαιρέτες, τυπωμένες, IC’s, SMD, thermistors, varistors, LDR, ειδικές).
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στους πυκνωτές (διηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς, διπλής επίστρωσης, IC’s, SMD, μεταβλητούς) και τις επιμέρους χρήσεις τους.
Στα πηνία αφιερώνεται το τέταρτο κεφάλαιο, σταθερά - μεταβλητά, ΧΣ - ΥΣ, ειδικά και SMD.
Τέλος στο πέμπτο εξετάζονται τα δικτυώματα RC - LC κεραμικής ή μη τεχνολογίας, οι καταστολείς κατηγοριών Χ και Υ, οι κεραμικοί καταστολείς (BC πυκνωτές, ΒCV, ρευμάτων), τα ΕΜΙ/RFΙ, τα κεραμικά και SAW φίλτρα καθώς και οι συντονιστές.
Σε όλα τα κεφάλαια αναλύονται τα χαρακτηριστικά, τα ισοδύναμα κυκλώματα, οι κατηγορίες, τα στοιχεία, οι κώδικες, η τυποποίηση και οι χρήσεις των εξαρτημάτων που εξετάζονται.
Στο παράρτημα δε, παρουσιάζονται ενδεικτικά 13 διαφορετικά DATA SHEETS των κυριώτερων σε χρήση εξαρτημάτων.

Το βιβλιο έχει γράψει ο Θανάσης Γ. Γκιόκας και διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα: Στουρνάρη 35, 106 82, τηλ. Κέντρο: 3809821, fax: 3648254. Θεσσαλονίκη: Εθν. Αμύνης 40, 546 21, τηλ. Κέντρο: 243660, fax: 263153

"Τεχνική επιθεώρηση" (Ιούλιος – Αύγουστος 1997)

Η αναγκαιότητα για μια σύγχρονη "τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων", οδήγησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου με την παρακάτω θεματολογία:
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται (αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί) και τα χαρακτηριστικά τους.
Το δεύτερο εξετάζει τις αντιστάσεις σε όλες τους τις μορφές (σταθερές, μεταβλητές, διαιρέτες, τυπωμένες, IC’s, SMD, thermistors, varistors, LDR, ειδικές).
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στους πυκνωτές (διηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς, διπλής επίστρωσης, IC’s, SMD, μεταβλητούς) και τις επιμέρους χρήσεις τους.
Στα πηνία αφιερώνεται το τέταρτο κεφάλαιο, σταθερά - μεταβλητά, ΧΣ - ΥΣ, ειδικά και SMD.
Τέλος στο πέμπτο εξετάζονται τα δικτυώματα RC - LC κεραμικής ή μη τεχνολογίας, οι καταστολείς κατηγοριών Χ και Υ, οι κεραμικοί καταστολείς (BC πυκνωτές, ΒCV, ρευμάτων), τα ΕΜΙ/RFΙ, τα κεραμικά και SAW φίλτρα καθώς και οι συντονιστές.
Σε όλα τα κεφάλαια αναλύονται τα χαρακτηριστικά, τα ισοδύναμα κυκλώματα, οι κατηγορίες, τα στοιχεία, οι κώδικες, η τυποποίηση και οι χρήσεις των εξαρτημάτων που εξετάζονται.
Στο παράρτημα δε, παρουσιάζονται ενδεικτικά 13 διαφορετικά DATA SHEETS των κυριώτερων σε χρήση εξαρτημάτων.

"Περισκόπιο της Επιστήμης" (Τεύχος 213, Ιανουάριος 1998)

Η ηλεκτρονική τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί και διαδοθεί σε τέτοιο βαθμό, που εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Τα σχετικά εξαρτήματα που οι κατασκευαστές θέτουν στη διάθεση των τεχνολόγων έχουν φθάσει σε τέτοια πολυμορφία και ποικιλία που είναι αδύνατη η απομνημόνευση των ιδιοτήτων έστω και των αδρών κατηγοριών τους. Έτσι κάθε ηλεκτρονικός έχει ανάγκη από ένα πρακτικό εγχειρίδιο αναφοράς, από το οποίο θα προσανατολίζεται άμεσα και αποτελεσματικά στην επιλογή των καταλληλότερων για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή εξαρτημάτων, θα πληροφορείται τις απαιτήσεις και περιορισμούς τους και θα διερευνά εναλλακτικές λύσεις. Έναν τέτοιο οδηγό, εμπλουτισμένο με τα νεότερα δεδομένα, προσφέρει ο Θανάσης Γ. Γκιόκας στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.
Το εξαιρετικά επιμελημένο σύγγραμμα επιχειρεί να περιγράψει την κατάσταση της αγοράς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως αυτή εμφανίζεται σήμερα. Πραγματικά, όπως διαπιστώνει ο συγγραφέας, η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής είχε σαν αποτέλεσμα το διπλασιασμό του όγκου των σχετικών γνώσεων μόνο κατά την πενταετία 1985 -1990, γεγονός που προκάλεσε αντίστοιχη ανάπτυξη στο χώρο της τεχνογνωσίας. Επιπλέον βαρύτητα στο εγχείρημα προσθέτει η στάση πολλών ανάλογων συγγραμμάτων, όχι μόνο ελληνόφωνων, που αγνοούν επί δεκαετίες συγκεκριμένα εξαρτήματα, απαγορεύοντας ουσιαστικά την αξιοποίηση τους.
Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, το πρώτο από τα οποία παραθέτει τα απαραίτητα από την επιστήμη των υλικών στοιχεία, αναφερόμενο σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές, περιγράφοντας συγκεκριμένα τα πλέον χρησιμοποιούμενα υλικά των κατηγοριών αυτών. Το δεύτερο εξετάζει τις αντιστάσεις σε όλες τις μορφές τους: σταθερές, μεταβλητές, διαιρέτες, τυπωμένες, IC, SMD, thermistor, varistor, ακόμα και ειδικές. Αντίστοιχα το τρίτο αφιερώνεται στους πυκνωτές κάθε τύπου: διηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς, διπλής επίστρωσης, IC, SMD, μεταβλητούς, καθώς και τις εφαρμογές τους. Τα πηνία εξετάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο, σε όλη τους την ποικιλία: σταθερά, μεταβλητά, χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, ειδικά και SMD. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δικτυώματα RC-LC κεραμικής ή μη τεχνολογίας, οι καταστολείς κατηγοριών Χ και Υ, οι κεραμικοί καταστολείς (BC, πυκνωτές, BVC, ρευμάτων), τα ΕΜΙ/RFI, τα κεραμικά και SAW φίλτρα, καθώς και οι συντονιστές.
Σε όλα τα κεφάλαια αναλύονται τα χαρακτηριστικά, τα ισοδύναμα κυκλώματα, οι κατηγορίες, τα στοιχεία, οι κώδικες, η τυποποίηση και οι χρήσεις των εξαρτημάτων που εξετάζονται. Ακολουθεί ένα παράρτημα με 13 ενδεικτικά φύλλα δεδομένων (Data sheets) των κυριότερων σε χρήση εξαρτημάτων. Το έργο συμπληρώνει η βιβλιογραφία, καθώς και ένα χρήσιμο ευρετήριο.
Πλαισιωμένο από πλούσια εικονογράφηση, κατατοπιστικά διαγράμματα και πίνακες, το βιβλίο αυτό προσφέρεται τόσο για διδακτικούς όσο και επαγγελματικούς σκοπούς, προσφέροντας μια εκσυγχρονισμένη όσο και αναλυτική κωδικοποίηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, χωρίς να παραλείπει και τα βασικά στοιχεία της θεωρητικής ηλεκτρονικής.

"Ελέκτορ" (Ιούνιος 1998)

Η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά απαιτεί γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κυκλώματα. Γνώση των ιδιοτήτων του φυσικού μεγέθους όπως και που μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν.
Το βιβλίο του κ. Γκιόκα αρχίζει με τα διάφορα στοιχεία και κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρολογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις αντιστάσεις, τις ιδιότητες τους την τυποποίηση και τους χρωματικούς κώδικες. Μετά προχωρά στις κατηγορίες των αντιστάσεων, σταθερές, μεταβλητές, ρυθμιζόμενες και ειδικές αντιστάσεις καθώς και στα υλικά με τα οποία αυτές κατασκευάζονται. Για κάθε είδους αντίσταση και υλικό έχει την χαρακτηριστική συμπεριφοράς της.
Ο κ. Γκιόκας δεν αναφέρεται μόνο σε κοινές αντιστάσεις αλλά και σε σύγχρονο υλικό, όπως αντιστάσεις επιφανειακής στήριξης (SMD), λεπτού φιλμ πάνω σε γυαλί, σειρές αντιστάσεων σε πλαστικό περίβλημα όπως των ολοκληρωμένων (DIL και SIL), σε θερμίστορ σε φωτοαντιστάσεις κ.λ.π. Περίπου με το ίδιο πνεύμα έχουν γραφεί και τα κεφάλαια για τους πυκνωτές και τα πηνία καθώς και για τα φίλτρα Στα τελευταία αναφέρεται σε φίλτρα RC, LC, κεραμικά φίλτρα και φίλτρα SAW.
Γενικά το βιβλίο ασχολείται με τα κοινά και τα σύγχρονα υλικά, είναι εύκολο στην ανάγνωση και κατανόηση και μπορεί κανείς να βρει σ' αυτό ένα μεγάλο πλήθος από πληροφορίες.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους μαθητές των επαγγελματικών και τεχνικών λυκείων είναι όμως ένα καλό βοήθημα σ' αυτούς που θέλουν να επαναφέρουν στη μνήμη τους κάποια πράγματα που ξέχασαν.

"Μαστορέματα" (Τεύχος 11, Φεβρουάριος 1998)

Το βιβλίο απευθύνεται στους σπουδαστές ηλεκτρονικής όλων των βαθμίδων καθώς και στον επαγγελματία, διότι γι’ αυτόν είναι εργαλείο. Ασχολείται περισσότερο με τα «παθητικά» εξαρτήματα καθώς, παρ' όλη την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής στις μέρες μας. το 1993 σε παγκόσμιο επίπεδο το 70% περίπου των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνταν ήταν παθητικά.
Τέλος, το βιβλίο ασχολείται με την παρουσίαση εξαρτημάτων που πρωτοεμφανίστηκαν για παράδειγμα το 1976 στην παγκόσμια αγορά και μετά από είκοσι χρόνια σχεδόν αγνοούνται. Κανένα άλλο βιβλίο δεν αναφέρεται σ' αυτά.