Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ RC-LC

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τα δικτυώματα RC και LC που κατασκευάζονται με ολοκληρωμένη τεχνολογία, με τους καταστολείς θορύβων, στατικού ηλεκτρισμού, τασικών αιχμών και σπινθήρων, με χρήση κεραμικών υλικών και πυκνωτών, με τα φίλτρα γραμμής ΑC και DC για τους ίδιους λόγους, τα SAW φίλτρα και τις εφαρμογές τους και τέλος τους συντονιστές κεραμικής κατασκευής (συντονισμένα κυκλώματα).

ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΙΣ
Έχει παρατηρηθεί ότι στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθημερινά, έχουμε κατά μέσο όρο 10 παλμούς υπέρτασης με τάση μεγαλύτερη από 1KV και ρυθμούς ανόδου 2000V/μs. Επίσης σε διάφορα ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά στοιχεία λόγω της λειτουργίας τους π.χ. διακόπτες ΟΝ-ΟFF, αναπτύσσονται τασικές αιχμές. Οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία παραγωγής αυτών των αιχμών, πρέπει να κατασταλούν, διότι αλλιώς είναι πιθανό να επιφέρουν βλάβες στα ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα παρουσιαστούν. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τα στοιχεία αυτά που λειτουργούν ως καταστολείς.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader